Ontslagen in het jeugdhuis

Wat is er gebeurd en waarom?

Een paar weken geleden besliste de raad van bestuur van Jeugdhuis Wollewei om vier van de zes personeelsleden te ontslaan. (Het jeugdhuis is een vzw en de raad van bestuur is verantwoordelijk voor de goede werking daarvan.) Het was een moeilijke en pijnlijke beslissing, zeker voor de personeelsleden, maar ook voor de raad van bestuur zelf. Het was spijtig genoeg de enige oplossing die de raad van bestuur had: om financiële problemen te voorkomen en de toekomst van Jeugdhuis Wollewei niet in gevaar te brengen. Het risico bestond dat de werking zou moeten stoppen, en dat zou voor alle Turnhoutse jongeren een groot verlies zijn geweest.

 Hoe gaat het nu verder?

Het jeugdhuis zet zijn werking verder en de kroeg blijft open. De taken worden verdeeld onder de overgebleven personeelsleden. De raad van bestuur onderzoekt ondertussen hoe het jeugdhuis zich in de toekomst gaat organiseren. Daarvoor zijn er gesprekken bezig met onder andere de jeugdraad, vzw JeP, de schepen van jeugd en de jeugddienst van Stad Turnhout.

Heb je vragen?

Ben je bezorgd of zit je met vragen, spreek dan gerust iemand aan in het jeugdhuis. Dat mag. De medewerkers willen je zeker helpen, maar je mag ook zeggen dat je met iemand van de raad van bestuur wil praten.