Missie en visie

Missie:

Jeugdhuis Wollewei schept ruimte om te beleven en te creëren. Turnhout is onze speeltuin, waar we veilige en uitdagende ankerplaatsen en een kwalitatief en toegankelijk aanbod bieden.  

We geloven dat, geïnspireerd en ondersteund door (mede)bezoekers, vrijwilligers en beroepskrachten, jongeren hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Samen gaan we het experiment aan, realiseren we ideeën en dragen zo bij aan een boeiende, uitdagende en eigenwijze jongerenstad.  

 

Visie:

Jongeren (we focussen op 14 tot 30 jarigen uit de brede Turnhoutse regio) vinden veilige en uitdagende ankerplaatsen die ze zelf vorm kunnen geven en waar ze zich thuis voelen. In deze omgeving gaan we samen met hen het experiment aan waarin het plezier van het ontdekken en ontwikkelen van de eigen talenten voorrang krijgt op het bereiken van resultaten. Ondersteund door straffe coaches doen jongeren positieve ervaringen op en groeien in hun sterktes. 

We:  

  • vertrekken vanuit de eigen interesses;  
  • stimuleren interactie;  
  • zetten het proces centraal;  
  • maximaliseren de kansen op een positief resultaat door sterke inhoudelijke ondersteuning.  

Samen met jongeren bouwen we een kwalitatief, divers en toegankelijk vrijetijdsaanbod uit, dat een meerwaarde betekent voor de regio. We focussen hierbij op de vragen en behoeften van jongeren, maar iedereen is steeds welkom. We maken in ons aanbod ruimte voor creërende jongeren, zonder hierbij de kwaliteit uit het oog te verliezen.  

We zetten zo acties op om te creëren en te beleven. De ene keer staat zo het proces centraal, terwijl op andere momenten het resultaat onze belangrijkste doelstelling is. We maken daarom steeds heldere keuzes welke finaliteit we bij het opzetten van een actie nastreven en communiceren hier ook helder over naar onze doelgroep.  

In het opzetten van de experimenten en het uitbouwen van ons aanbod staat inspraak en participatie van jongeren centraal. Om dit waar te maken is een sterke en professionele organisatie noodzakelijk. Al onze bestuurders en beroepskrachten hebben dan ook competenties die bijdragen aan het uitbouwen van een sterk beleid. Voor iedereen die zich engageert in onze organisatie als vrijwilliger, bestuurder of beroepskracht voorzien we kansen en ondersteuning om competenties te ontwikkelen en door te groeien in de organisatie.